Thông báo chuyển nhà mới

LINK NHÀ MỚI: http://onceinblue.xyz

Chào các bạn mình là chủ nhà Direct Kill đây!

Trước hết mình muốn cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Sau đó mình muốn thông báo về việc chuyển nhà. Sau một tuần vật lộn tìm hiểu thế nào là hosting, thế nào là domain, cuối cùng mình cũng tự tạo được website riêng cho bản thân TT.TT. Điều đó có nghĩa là từ giờ mình sẽ không đăng bài ở đây nữa, tất cả dữ liệu sẽ chuyển sang nhà mới.

Mình sẽ giữ trang này cho tới khi mọi chuyện ổn định bên nhà mới rồi sẽ xóa hẳn. Chắc chắn sẽ có sai sót trong quá trình chuyển đổi. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình.

-Direct Kill-